Privacy statement

Van Bläcker B.V. respecteert je privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder lees je hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. We verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Verwerking van je gegevens
Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:
● Het afhandelen van contactverzoeken die je via onze website doet.● Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc.● Het communiceren met onze relaties.● Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude).● Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen.● Het gebruik van de websites van Van Bläcker.● Van Bläcker heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van je gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Van Bläcker van je persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.
Contactformulier en nieuwsbrief
We bieden een nieuwsbrief aan waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen, hypotheken, sparen, etc. Als je klant bij ons wordt, wordt je e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Ook kun je je op onze nieuwsbrief abonneren zonder dat je klant bent bij ons bedrijf. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.
Als je het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Verstrekking aan derden
Je gegevens worden slechts aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het je uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product.
Wanneer noodzakelijk, geven we je persoonsgegevens door aan organisaties die relevant zijn voor de uitvoering van een financieel product. Wanneer je bijvoorbeeld een schade wilt claimen op een afgesloten verzekering, bestaat de mogelijkheid dat een schade-expert bij je langs komt of dat we een schadehersteller vragen om contact met je op te nemen.
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruikmaakt.
Wat zijn je rechten?
Je bent onze klant. Dus je hebt het recht om te bepalen welke gegevens we wel of niet van je mogen ontvangen. Maar daarnaast heb je nog andere rechten. We vatten deze hieronder samen.
● Je mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die we van je hebben. Dit overzicht verstrekken we je kosteloos.● Indien je meent dat we bepaalde gegevens over je onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kun je om correctie vragen. We stellen dit zeer op prijs, omdat we uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen wanneer de gegevens waarmee we voor je werken correct zijn.● Indien je niet langer wilt dat we bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kun je ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen we in dat geval aan je verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van je gegevens verzetten.● We hebben hierboven aangegeven op welke wijze we de van je ontvangen gegevens gebruiken. Mocht je op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat we bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kun je ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen we dan uiteraard voldoen.● Indien je dat wenst, kun je ons vragen je gegevens over te dragen aan een derde, bijvoorbeeld je accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van je verzoek zullen we zo spoedig mogelijk je verzoek uitvoeren.● Indien we van derden persoonlijke informatie van je ontvangen, bijvoorbeeld van je verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs, dan informeren we je over de bron waaruit we deze informatie hebben ontvangen.
Wijziging van deze privacyverklaring
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer je onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, ben je op de hoogte van deze wijzigingen.
Cookies
Op onze websites maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op je pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct wanneer je onze website bezoekt. Het gaat hier om zogenaamde functionele en analytische cookies.
Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te analyseren. Wanneer we op onze website om je gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden of omdat je je aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken we alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende gegevens:● De browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox).
● Het tijdstip en de duur van uw bezoek.
● Foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.