Klachtenprocedure

Natuurlijk doen wij er alles aan om te voorkomen dat klachten ontstaan. Maar, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Daarom hebben wij een interne klachtenprocedure.
Wat is een klacht?
Onder een klacht verstaan we iedere formele uiting van ontevredenheid met betrekking tot activiteiten van ons bedrijf, het handelen van een van onze medewerkers of van een derde die in opdracht van ons werkzaamheden heeft verricht.

Schriftelijk indienen van klachten
Er zijn veel verschillende klachten. Een klacht ontstaat meestal omdat de klager teleurgesteld is in zijn verwachting. Dit uit zich dan in ontevredenheid. Vaak worden zulke klachten direct opgelost. Deze klachtenprocedure is gericht op klachten die wij schriftelijk ontvangen. Je kunt op twee manieren een klacht bij ons indienen:
Stuur een e-mail naar ln.rekcalbnav%40ofni of stuur een brief naar Van Blacker B.V., t.a.v. de directie, Noord Zijperweg 50, 1766HH in Wieringerwaard. 
Coördinatie en behandeling van klachtenWij hebben een klachtencoördinator aangesteld. In onze klachtenprocedure is vastgelegd door wie jouw klacht in behandeling wordt genomen. 
BevestigingAls je een klacht indient ontvang je binnen 5 dagen een bevestiging van ons. In deze bevestiging zullen wij je wijzen op de mogelijke vervolgstappen richting Kifid als het ons niet lukt om samen tot een oplossing te komen.
Inhoudelijke behandeling van uw klachtWij zullen jouw klacht binnen 14 dagen inhoudelijk behandelen. Je ontvangt binnen 21 dagen een schriftelijke motivatie van het standpunt dat wij innemen. Als wij jouw klacht ongegrond verklaren, zullen wij je wijzen op mogelijke vervolgstappen.
VervolgstappenBinnen drie maanden nadat je een definitieve reactie van ons hebt gekregen, kunt je jouw klacht voorleggen aan de onafhankelijke Ombudsman Financiële Dienstverlening. De Ombudsman maakt deel uit van het Kifid en bemiddelt tussen partijen.
Als het geschil niet door bemiddeling van de Ombudsman tot een bevredigende oplossing is gebracht, is het mogelijk om binnen drie maanden na het advies van de Ombudsman de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie van het Kifid. Uitzonderingen daargelaten, moet dan wel meer dan €100,- in het geding zijn. De Geschillencommissie doet meestal een bindende uitspraak voor beide partijen. De behandeling van de klacht door de Geschillencommissie kost €50,- en als het Kifid de klacht ongegrond heeft bevonden, zijn de kosten €100,-. Als je de beslissing van de Geschillencommissie niet accepteert, dan kun je de klacht onder voorwaarden bij de laatste instantie van het Kifid, de Commissie van Beroep, indienen. Kijk voor meer informatie op de website van het Kifid of doe de sneltest. 
Gegevens Kifid
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)Postbus 932572509 AG Den HaagTelefoon: (070) 333 89 99